Avatar
Besplatne radionice crtanja i slikanja u relaksiranom okruženju.

Andrea Bassi

Likovne radionice

Početak 1.X.2018

PRIJAVI SE
Avatar
Osnove glume, improvizacije i prezentacijske vještine.

Romana Petrušić i Mirela Brekalo-Popović

Dramske radionice

Početak 2.X 2018

PRIJAVI SE
Avatar
Naučite pisati kako ste oduvijek željeli.

Silvia Šesto i Vera Vujović

Literarne radionice

Početak 2.X 2018

PRIJAVI SE
Avatar

Likovne radionice

Početak 1.X.2018

Besplatne radionice crtanja i slikanja u relaksiranom okruženju.

Andrea Bassi

PRIJAVI SE
Avatar

Dramske radionice

Početak 2.X 2018

Osnove glume, improvizacije i prezentacijske vještine.

Romana Petrušić i Mirela Brekalo-Popović

PRIJAVI SE
Avatar

Literarne radionice

Početak 2.X 2018

Naučite pisati kako ste oduvijek željeli.

Silvia Šesto i Vera Vujović

PRIJAVI SE