Literarna radionica

Četvrtkom 10.15 do 12.30 i utorkom od 17.30 do 19.45

MO Jelenovac, Ilica 181

« od 2 »

Na radionici kreativnog pisanja stjecat ćemo osnovne vještine pisanja proze, poezije i dramskog teksta. U ciklusima od 10 do 12 tjedana polaznici će dolaziti na radionicu u jednom terminu tjedno. Svaki ciklus baviti će se drugim aspektom literarne umjetnosti.

U našem radu naglasak će biti na poetskom pristupu jezičnom izrazu. Istraživati ćemo zvuk riječi i njihov efekt, igrati ćemo se sa njihovim ritmom. Igre riječi, igre značenja, zvukovnost i asocijativnost pomoći će nam u oslobađanju individualnog izraza i oslobađanju uopće. Kroz posebne vježbe i metode razvijanja literarne kreativnosti polako ćemo oslobađati svoju maštu i razvijati osobni stil.

Radionice se odvijaju u malim grupama (max 12 polaznika), prijateljskom i nekompetitivnom okruženju uz veliku podršku i individualnu pažnju. Svaki će polaznik do kraja ciklusa steći osnovne vještine pisanja koje će mu kasnije koristiti u svakodnevnom životu a oni koji žele moći će ih i dalje razvijati na radionicama proze, poezije i pisanja dramskog teksta.Vera Vujović:

POLAZIŠTA
Četvrtkom 10.15 do 12.30, Ilica 181

Sigurna sam samo u dvoje: da svatko od nas ima dar i da nećemo u potpunosti ispuniti svoj smisao (=sretan život) dok mu ne budemo dali prilike za vidljivosti i dijeljenje/množenje s darovima drugih.

A za to ne možemo učiniti više nego prihvatiti zadatost i redovitost, a unutar njih slobodu. U radionicama prvog ciklusa radit ćemo s elementima pjesničkog i proznog pisanja istražujući kroz radioničke zadatke svoj sasvim individualni izraz.

Preduvjet sudjelovanja:
a) znatiželja
b) spremnost na igru i spremnost da se posegne dalje od poznatogSilvija Šesto:

NAŠILJITE OLOVKE
Utorkom od 17.30 do 19.45, Ilica 181

Kreativna radionica „Našiljite olovke“ omogućila bi ljudima različitih zanimanja, afiniteta i životna puta da se ujedine u procesu stvaranja teksta. Silvija Šesto s radošću svjedoči o višegodišnjem vođenju kreativnih radionica koje su koncepcijski bile učinkovite u smislu da su akteri prolazili sve kreativne faze realizacije forme i sadržaja u produktivnu cjelinu – knjigu.

Od prvog slova preko uređivanja teksta do tiskanja knjige i njene promocije. U ovom slučaju, uz dramsku i likovnu radionicu moguće je ostvariti spoj tri umjetnička izraza i prema tome cilju s stremiti duž veselog puta koji mu prethodi.

Datumi - četvrtkom 10.15 do 12.30 i utorkom od 17.30 do 19.45