Raspored radionica

Literarne radionice za mlađe od 25 godina / Utorkom / Od 20:00 do 21:30h / Početak 11.1.22.

Likovne radionice za mlađe od 25 godina / Utorkom / Od 18:00 do 19:30h / Početak 11.1.22.

Likovne radionica za mlađe od 18 godina / Petkom / Od 20:00 do 21:30h / Početak 14.1.22.

Dramske radionice za mlađe od 25 godina / Ponedjeljkom / Od 18:00 do 19:30h / Početak 10.1.22.

Dramske radionice za mlađe od 25 godina / Srijedom / Od 18:00 do 19:30h / Početak 12.1.22.

Dramske radionice za mlađe od 18 godina / Ponedjeljkom / Od 20:00 do 21:30h / Početak 10.1.22.

Dramske radionice za mlađe od 18 godina / Srijedom / Od 20:00 do 21:30h / Početak 12.1.22.

Literarne radionice za starije od 54 godine / Srijedom / Od 19:30 do 21:00h / Početak 12.1.22.

Literarne radionice za starije od 54 godine / Četvrtkom / Od 19:30 do 21:00h / Početak 13.1.22.

Likovne radionice za starije od 54 godine / Ponedjeljkom / Od 16:00 do 17:30h / Početak 10.1.22.

Likovne radionice za starije od 54 godine / Četvrtkom / Od 17:30 do 19:00h / Početak 13.1.22.

Dramske radionice za starije od 54 godine / Utorkom / Od 16:00 do 17:30h / Početak 25.1.22.

Dramske radionice za starije od 54 godine / Srijedom / Od 19:00 do 20:30h / Početak 26.1.22.

Dramske radionice za starije od 54 godine / Četvrtkom / Od 10:30 do 12:00h / Početak 27.1.22.
Raspored se još definira.
Raspored se još definira.